Huldiging laureaten

Vrijdagavond werden in CC De Steiger de schoollaureaten door de stad Menen gehuldigd.

Een welgemeende proficiat aan de laureaten bij de Grenslandscholen: Tessa Licata (ASO) , Kenny Geldhof (BSO – Hout), Davina Noreille (BSO-Verzorging), Julie D’Haese (TSO) en Gylian Surgeon (Thuis- en bejaardenzorg).

De prijzen voor hoffelijkste leerlingen gingen naar Bo Bonduelle (campus Wervik) en Kendy Goemaere (campus Menen).

We wensen de leerlingen als ambassadeurs van de Grenslandscholen veel succes met hun verdere studies en/of carrière!

Nieuwe outfit leerkrachten LO

Onze leerkrachten LO zijn het schooljaar gestart met een nieuwe outfit:

Outfit LO 1

Deelname buitenschoolse sportwedstrijden

De leerlingen uit de 1ste graad kunnen vrijblijvend deelnemen aan enkele buitenschoolse sportwedstrijden.

Meer info via: Brief deelname sportwedstrijden 1ste graad – versie Grenslandscholen

Rijbewijs Op School

De Grenslandscholen nemen ook dit schooljaar deel aan ‘Rijbewijs op School’. Dit geeft de leerlingen van het 6de jaar en de leerlingen die geboren zijn in het jaar 1997 (of vroeger), de kans om hun theoretisch rijexamen gratis af te leggen op school.

Meer info via: Brief deelname rijbewijs op school

Rijbewijs op school

 

Tutti Frutti op dinsdag

Ook dit schooljaar neemt onze school deel aan het Tutti Frutti-project. Dit gebeurt in samenwerking met het MOS-team en het winkeltje van de laatstejaars.

Voor 6 euro kunnen de leerlingen vanaf de eerste week van oktober op dinsdag genieten van een lekker stuk fruit of groente op school.

De fruithandelaar zorgt voor een variatie aan vers kwaliteitsfruit en -groenten.

Jongeren vinden fruit wel lekker, maar eten het vaak veel te weinig. Eén keer per week fruit eten is natuurlijk niet genoeg, maar het is al een mooie stap in de goede richting … .

 

Donderdag wordt Veggiedag

Vorig schooljaar heeft het MOS-team de leerlingen laten kennismaken met veggie-eten (enquëte, vegetarische verrassingslasagne, wedstrijd veggietoastjes). Dit jaar krijgen de leerlingen van de eerste en tweede graad een veggieworkhop aangeboden en zal er ook vanuit de levensbeschouwelijke vakken aan dit thema gewerkt worden.

“Dit allemaal omdat we graag zouden instappen in het Donderdag Veggiedag-project. Hiermee willen we de leerlingen én personeelsleden aansporen om (minstens) één dag in de week vegetarisch te eten en dit op donderdag.

Vooraleer hiermee van start te gaan (vermoedelijk oktober 2014) organiseren we een proefavond. Ouders, leerkrachten en leerlingen krijgen de kans om de vegetarische gerechtjes op voorhand al eens te proeven en meer nog, te beoordelen. Enkel goedgekeurde gerechtjes zullen op Donderdag Veggiedag voorgeschoteld worden”, aldus MOS-coördinator Veerle Deschuytter.

Donderdag Veggiedag

 

 

Grenslandscholen steunen Zuiddag

Donderdag wonen Fida’a Temraz (6 ASO) en Tashina Vandenbussche (6 TS0) namens de Grenslandscholen de Zuiddag VIP-dag bij in Leuven.

Zuiddag is een organisatie voor en door jongeren. Ze stimuleert jongeren wereldwijd om samen te strijden voor een duurzame en rechtvaardige maatschappij. Zuiddag is vooral gekend van de jaarlijkse campagne ‘Work for Change’ waarbij meer dan twaalfduizend Vlaamse en Brusselse scholieren tussen 15 en 20 jaar één dag niet naar school gaan, maar in de kleren van beroepskrachten kruipen. Hun verdiende loon van 40/50 euro staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden. Voor en achter de schermen van Zuiddag krijgen jongeren de kans om competenties te ontwikkelen in functie van een actief engagement, nu en later.

De werkdag gaat dit jaar door op donderdag 16 oktober 2014. En de opbrengst? Die gaat naar een sterk theaterproject in Gaza.

Zuiddag 2014

De school als minimaatschappij …

Tijdens de onthaaldag werd via een interactieve workshop de nodige aandacht besteed aan de leefregels die gelden bij de Grenslandscholen.

“De leerlingen werden in groepjes verdeeld, moesten een situatieschets analyseren en vertolken. Nadien werd via een groepsgesprek het verband gelegd met de juiste leefregel en werd gereflecteerd over het nut van de leefregel. Ook werd de koppeling gemaakt naar eventuele sancties bij het (herhaaldelijk) niet naleven van de leefregel”, aldus Kevin Dekyen (campus Wervik).

“De leefregels bieden onze leerlingen structuur en maken het samen leven en samen leren zo aangenaam mogelijk op school”, vult Sandra Vandendriessche (directie campus Menen) aan.

“Bij niet naleving zijn er ook duidelijke sancties, waarbij ook aandacht gaat naar een herstelgerichte benadering. Tenslotte is het de bedoeling dat de leerlingen leren uit hun fouten”.

“Via de werkgroep leefregels en sanctiebeleid worden de leefregels en sancties ieder schooljaar geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Vanaf dit schooljaar is het toegelaten water te drinken tijdens de lessen, deze bijsturing past dan weer binnen het gezondheidsbeleid op school”, zegt Kevin Dekyen.

De leefregels op een rijtje:

1. Na het belsignaal gaat iedereen onmiddellijk per twee in de rij staan.
2. Tijdens de leswissels blijft het rustig in de gang.
3. Je hebt je agenda steeds bij en je geeft je agenda af als hierom gevraagd wordt.
4. Je gedraagt je beleefd en respectvol tegenover medeleerlingen en personeelsleden op school.
5. Je zorgt dat je voor elke les je materiaal bij hebt.
6. Eten doe je enkel tijdens de pauzes en afval sorteer je in de vuilnisbakken.
7. Je schakelt GSM, MP3-speler, Ipod e.d. uit bij het betreden van de gebouwen. De toestellen mogen niet hoorbaar of zichtbaar zijn tijdens de lesuren en leswissels.
8. Je vraagt het woord en laat anderen uitspreken.
9. Tijdens de lessen spreek je Algemeen Nederlands.
10. Je bent op tijd aanwezig en wettigt elke afwezigheid.

Eigenwijze focus in ASO bij de Grenslandscholen zal de leerlingen nog beter voorbereiden op het hoger onderwijs!

“Vanaf dit schooljaar ondergaat de invulling van het complementair gedeelte in 2de en 3de graad ASO een grondige wijziging. De vrij in te vullen uren worden meer toegespitst op de specificiteit van elke richting en op de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden en competenties bij de betrokken leerlingen. Het gaat voornamelijk om kennis, competenties en vaardigheden nodig om betere slaagkansen te hebben in hoger onderwijs”, aldus Sandra Vandendriessche directeur Grenslandscholen campus Menen.

Zo krijgen alle leerlingen in de tweede graad ASO een uur informatica maar dan vooral toegespitst op het goed en professioneel kunnen gebruiken van alle nodige programma’s om eigen papers, documenten en powerpoints kwaliteitsvol te maken. Op dit vlak zal er samenwerking zijn tussen het vak informatica en andere vakken.

In de derde graad ASO krijgen alle leerlingen per week een vast uur om onder begeleiding aan hun onderzoeksplan te werken.
In Humane Wetenschappen komt het vak filosofie erbij in de tweede graad en het vak actuele vraagstukken in de derde graad. De leerlingen uit deze afdeling krijgen ook een uur ‘analytisch denken’ om beter voorbereid te zijn op het buisvak ‘statistiek’ in hoger onderwijs.

De leerlingen in moderne talen krijgen extra Duits, deze in wetenschappen extra biologie, …

Alle lesuren zijn terug te vinden in onze nieuwe lessentabellen op onze website www.grenslandscholen.be

Moitika Surgeon (6 STW) eerste eredame ambassadrice stad Menen

Moitika Surgeon (uit 6 STW) is zaterdagavond verdienstelijk eerste eredame geworden na een spannende verkiezingsavond ambassadrice stad Menen.
Motika tweede eredame