Nieuwsbrief oktober online

In onze recente nieuwsbrief komen onderstaande items aan bod:

- Eetfestijn campus Menen
- Grenslandscholen sportiefste school van Menen
- Zuiddag
- Schrijf-ze-vrijdag
- Dag van de levensbeschouwing
- Dag Roger
- Eigenwijze deelname aan de week van de smaak

Meer info: Nieuwsbrief oktober 2014

My body my freedom

Op vrijdag 17 oktober 2014 is het Schrijf-ze-VRIJdag. Deze staat dit jaar in het teken van ‘My Body My Rights: jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam’.

Tijdens de middagpauze wordt tussen 12u15-12u45 zowel op de campus Menen als Wervik terug een schrijfactie georganiseerd.

Voorafgaand werd er in alle klasgroepen via gezamenlijke lessen levensbeschouwing de nodige aandacht besteed aan de schrijfactie.

Vrijdag mogen alle leerlingen uitzonderlijk fout gekleed naar school komen.

Amnesty International wil mensen bewust maken van de eigen seksuele en reproductieve rechten en schendingen ervan stoppen.
Jouw lichaam, jouw rechten

Zelf kunnen beslissen op wie je verliefd wordt, of je trouwt of niet, of en wanneer je aan kinderen begint, het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend. Het lijken vrije keuzes. Ze gaan over jouw lichaam, over jouw leven en dus is het ook aan jou om erover te beslissen. Althans, zo zou het moeten zijn. In heel wat landen liggen de zaken anders. Overheden, ouders of religieuze leiders beslissen er wat voor jou het beste is.

Met de wereldwijde campagne My Body My Rights voeren we actie opdat iedereen wiens seksuele en reproductieve rechten geschonden worden een stem krijgt. Opdat iedereen weet wat deze rechten juist inhouden zodat je ze ook kan opeisen. Opdat overheden wereldwijd eindelijk in actie komen om deze rechten te beschermen. Want seksuele en reproductieve rechten zijn mensenrechten, ze komen ons allen toe.

WAT ZIJN SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE RECHTEN?

Je hebt het recht om:
- Te beslissen over je eigen gezondheid,
- Informatie te vragen en te krijgen over gezondheidsdiensten,
- Te beslissen of en wanneer je kinderen wil,
- Te beslissen of je wil trouwen of niet,
- Toegang te hebben tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg,
- Vrij van seksueel geweld te leven.

My body

Interactieve pedagogische studiedag

Op woensdag 15 oktober organiseerden de Grenslandscholen een pedagogische studiedag. Na een korte toelichting over de opstart van de nieuwe cyclus gelijke onderwijskansen (GOK) vonden enkele interactieve workshops over taalgericht vakonderwijs plaats.

Taalgericht vakonderwijs is contextrijk onderwijs vol interactie en taalsteun. Alle leerkrachten werken met contexten en samenwerkend leren levert zinvolle interactie. Maar taal speelt een belangrijke rol bij het leren. Taal en denken zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Door de leerlingen tijdens de les op diverse manieren taalsteun te geven, kan de leerkracht het leerproces van de leerling optimaliseren.

Dag van de levensbeschouwing

Op dinsdag 14 oktober 2014 organiseert de vakgroep levensbeschouwing van de Grenslandscholen en De Startbaan XL ‘De dag van de levensbeschouwing’.

Deze projectdag is bestemd voor alle eerstejaars van de Grenslandscholen en De Startbaan XL en voor de leerlingen L6 van de basisscholen Kameleon, De Taalkoffer, De Duizendpoot, Ter Molen, De Startbaan, De Horizon en De Vlier

De leerlingen brengen een bezoek aan de moskee van Halluin, het vrijzinnig centrum De Bezatse, de Sint-Franciscuskerk in Menen en de Evangelische Gemeente in de Stationsstraat Menen.

Het doel van deze kennismaking is elkaars levensovertuiging beter leren kennen en respecteren.

Deze dag van de levensbeschouwing kadert in een reeks van integratieactiviteiten tussen de Grenslandscholen en De Startbaan XL en de GO! basisscholen in de regio.

We wensen de leerlingen een boeiende interlevensbeschouwelijke projectdag toe!

25 jaar GO!

Vrijdag werd in Tour & Taxis te Brussel 25 jaar GO! gevierd. Het werd een dag vol boeiende gastsprekers en een sfeervol optreden van Daan.

Er was ook een enthousiaste delegatie van de Grenslandscholen aanwezig (zie groepsfoto).

25 jaar GO! foto 1

Sportiefste middelbare school in Menen!

Grenslandscholen uitgeroepen tot sportiefste middelbare school stad Menen in 2014!

De trofee van sportiefste school zal overhandigd worden tijdens de huldiging van de sportlaureaten op vrijdag 7 november 2014 in zaal Barthel te Rekkem.

Een dikke proficiat aan onze leerkrachten LO en de leerlingen die het voorbije jaar hebben deelgenomen aan de naschoolse sportactiviteiten georganiseerd door stad Menen.

Een warm onthaal op de dag van de leerkracht

Onze leerkrachten werden op de ‘Dag van de leerkracht’ door de leerlingen met een luid applaus onthaald.

Sfeerbeeld op de campus Wervik:

Applaus op dag van de leerkracht

Eetfestijn campus Menen op vrijdag 7 november

Op vrijdag 7 november 2014 is iedereen vanaf 19 uur van harte welkom op ons jaarlijks eetfestijn op de campus Menen. U kan er genieten van een lekkere maaltijd: een halve kip of een vegetarische schotel met sla en frietjes. Voor de kinderen jonger dan 12 jaar kunnen er ook kipnuggets besteld worden. De prijs per volwassene bedraagt €12. Kinderen tot 12 jaar betalen slechts €8.

De opbrengst van deze activiteit zal gebruikt worden om initiatieven voor onze leerlingen financieel te ondersteunen.

Inschrijven kan via onze leerlingensecretariaten.

Halve kip

Toneelvoorstelling ‘Dag Roger’

Alice vergeet.
Alice verwart.
Alice verwijt.
Alice verdwijnt.
In een ver verleden met haar geliefde Roger.
Haar dochters en zonen, haar naasten en buren en zorgverstrekkers gaan beurtelings door een emotionele roetsjbaan in deze voorstelling die het dementeringsproces taboeloos in de kijker zet.
De verscheidene fasen van dementie en in het bijzonder de respectievelijke aandachtspunten voor de verzorgende komen aan bod. Op interactieve wijze worden de angsten, vragen en hoopvolle gedachten van de toeschouwers vertaald naar de scène.

Op dinsdag 7 oktober ’14 wonen de leerlingen uit 6 Verzorging, 7 Thuis- en Bejaardenzorg, 7 Kinderzorg, en 5+6 Gezondheids- en Welzijnswetenschappen de voorstelling ‘Dag Roger’ bij in CC ’t Perron in Ieper.

Dag Roger

Theatervoorstelling “Bekdichtzitstil”

Op maandag 6 oktober 2014 gaan de leerlingen van de tweede graad ASO en TSO in de namiddag naar Theater Antigone in Kortrijk. Daar bekijken ze samen met hun leerkrachten de voorstelling “Bekdichtzitstil”, een theatertekst van Raven Ruëll en Jan Sobrie (Zuidflank) over jongeren uit het derde middelbaar, over de leefwereld van de leerlingen dus. De voorstelling wordt tijdens de lessen Nederlands grondig voor- en nabesproken en kadert in het bereiken van de vakoverschrijdende eindtermen.

François, Damien en Becky zijn drie overleverkes. Ze zitten in klas 3F, de afvalcontainer, zoals ze spottend worden genoemd. Ze vallen, en krabbelen terug recht. Worden gelabeld, maar dragen die labels met trots. Ze schrijven zelfs een brief naar het World Guinness Book of Records. Want zo veel stoornissen in 1 klas, dat moet haast een record zijn… Raven Ruëll en Jan Sobrie schreven met “Bekdichtzitstil” een ode aan het wild spelende kind, dat niet in een kader kan of wil passen. Ze maakten een krachtige, humoristische en ontroerende voorstelling over de buitenbeentjes van onze samenleving, en vertellen zo een universeel verhaal over onvoorwaardelijke vriendschap.

Bekdichtzitstil