Een eigenwijs filmpje … uit Menen

De Grenslandscholen zetten hard in op vernieuwende werkvormen … polsen naar de verwachtingen van de leerlingen kan via een schriftelijke bevraging, maar ook via multimedia … .

We lieten de leerlingen van L6 basisschool De Duizendpoot en Kameleon aan het woord over hun verwachtingen over het middelbaar onderwijs en lieten hen al luidop nadenken over hun droomjob. Enkele leerlingen uit het 1ste jaar campus Menen mochten hun ervaringen over de Grenslandscholen kwijt voor de camera.

Bekijk het filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=LoZ-N1ueSQc

Nieuwsnbrief februari 2015 online

Verneem de laatste weetjes over de Grenslandscholen via onze recente nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2015

Een eigenwijs filmpje … uit Wervik

De Grenslandscholen zetten hard in op belevend leren … via activerende werkvormen.

We lieten de leerlingen van L6 basisschool De Horizon aan het woord over hun verwachtingen over het middelbaar onderwijs en lieten hen al luidop nadenken over hun droomjob. De leerlingen uit het 1ste jaar campus Wervik mochten hun ervaringen over de Grenslandscholen kwijt voor de camera.

Bekijk het filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=LgW2bORhuXU

Herdenkingsproject ComingWorldRememberMe

Leerlingen 2 STV van de Grenslandscholen nemen maandagnamiddag deel aan het herdenkingsproject ComingWorldRememberMe

Tijdens de periode 2014-2018 kunnen mensen wereldwijd workshops volgen om samen 600.000 beeldjes te maken uit klei: één beeldje voor iedere gesneuvelde op Belgische bodem.

Alle beeldjes samen zullen uiteindelijk in 2018 in het provinciaal domein De Palingbeek deel uitmaken van de grote land art installatie ComingWorldRememberMe, op het Niemandsland van de frontzone rond leper.

De stad Menen gaat de uitdaging aan om met de inwoners 800 beeldjes te maken.

De workshop in het stadhuis van Menen loopt van maandag 2 tot en met zondag 8 maart 2015.

Deelnemen kan elke dag van 9 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 20 u. Groepen kunnen op aanvraag deelnemen.

Schrijf je voor een goed praktisch verloop vooraf in via:
Stad Menen | Dienst Evenementen
T 056 529 291 – ellen.vandamme@menen.be

CWXRM

Infoavond campus Menen op vrijdag 27 maart van 17.00 tot 19.00 uur

2015-infoavond-Menen

Gespreksavond ‘Slim studeren, kun je leren’ op donderdag 12 maart om 19.00 uur op de campus Menen

2015-Gespreksavond-leren-leren

Spaghettiavond campus Wervik op vrijdag 20 maart 2015

spaghetti7des

Start to compost

MIROM organiseert in samenwerking met het MOS-team van de Grenslandscholen en de Wereldtuin een tweedelige compostcursus. Deze cursus is bedoeld voor buurtbewoners, ouders en personeelsleden van de Grenslandscholen.

Tijdens de eerste theoretische sessie komen de basisregels van het composteren aan bod: compostorganismen, wat is wel en niet composteerbaar, welk systeem past het best bij uw tuin, opstarten van een vat en bak, kenmerken van goede compost, … .

Tijdens de tweede sessie bezoekt u de Wereldtuin in Menen om een goed praktijkvoorbeeld te zien.

Compostcursus

Project Re:Pest

Bij de Grenslandscholen en De Startbaan XL besteden we heel wat aandacht aan het welbevinden van onze leerlingen.

Voor de eerstejaars worden in de loop van het schooljaar drie sessies faalangsttraining georganiseerd. Naast enkele oefeningen relaxatie helpen we onze leerlingen tijdens de sessies op weg om negatieve gevoelens en gedachten in positieve om te zetten.

Met onze 1ste graad zijn we dit schooljaar ook ingestapt in het project RE:Pest van de Hogeschool West-Vlaanderen.

Via een preventieve aanpak wil de lessenreeks bijdragen tot een positief klas- en schoolklimaat en een veilige schoolomgeving.

Centraal staat een educatieve game, Re:Pest. Aan de hand van de game leren de leerlingen de vormen van pestgedrag en de verschillende rollen bij het pesten kennen. Nadenken over het eigen gedrag in pestsituaties alsook de andere mogelijke manieren van reageren op pestgedrag komen aan bod

De klastitularissen en leerkrachten levensbeschouwing uit de 1ste graad hebben een gerichte navorming gevolgd om vertrouwd te geraken met de lessenreeks en game.

Donderdagnamiddag 12 februari 2015 wordt de eerste sessie voor de leerlingen georganiseerd. Na de lentevakantie zal de educatieve game gespeeld worden.

Re Pest

 

Uniek … Grenslandscholen geven lesjes Engels in GO! basisscholen

In het eerste jaar van de A-stroom wordt bij de Grenslandscholen reeds Engels gegeven. Daarmee onderscheiden we ons van de andere secundaire scholen in Menen, Wervik en Wevelgem.

Om de leerlingen uit het zesde leerjaar van de GO! basisscholen goed voor te bereiden op de overstap naar het middelbaar onderwijs, worden de komende weken door de leerkrachten Engels van de Grenslandscholen enkele initiatielesjes Engels gegeven.

Afgelopen dinsdag werd gestart met de lessen Engels in L6 van basisschool De Horizon in Wervik. Binnenkort volgen ook De Duizendpoot, Kameleon, De Taalkoffer en De Startbaan.

“Hierbij leggen we de nadruk op het belevend leren via interactieve en aanschouwelijke werkvormen”, aldus directeur Kevin Dekyen. “Onze aanpak werd vorig schooljaar duidelijk gewaardeerd door de onderwijsinspectie”.

Niet overtuigd? Neem gerust het verslag van de onderwijsinspectie door: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaa…/adres.aspx…

“Ook de leerlingen L6 van De Kleine Prins in Menen en GBS Rekkem zullen binnenkort kennismaken met ons eigenwijs onderwijs”, besluit directeur Kevin Dekyen.

WP_20150210_002