3de graad ASO en TSO bezoekt Budgetbeurs in Menen

De leerlingen uit de 3de graad ASO en TSO brengen volgende week een bezoek aan de ‘Budgetbeurs’ in Menen.

De ‘Budgetbeurs’ is een interactieve beurs die jongeren en jongvolwassenen laat kennismaken met meerdere (financiële) aspecten van het zelfstandig wonen. We dagen jongeren uit om keuzes te maken en de portemonnee gezond te houden.

Hoe gaan jongeren om met geld in deze tijd? Weten ze hoeveel een gemiddelde huishuur bedraagt? Hebben ze een realistisch beeld van een beginnersloon? Deze vragen en zoveel meer …  komen aan bod tijdens de ‘Budgetbeurs’.

Planning:

  • 6 ASO/TSO op maandag 5 oktober van 10.10 tot 11.50 uur
  • 5 ASO/TSO op dinsdag 6 oktober van 10.10 tot 11.50 uur

Ouders denken mee over het schoolbeleid

De Grenslandscholen hechten veel belang aan de participatie van iedereen die bij de school betrokken is.

Naast de leerlingenraad en schoolraad, hebben we ook een werkgroep ouderparticipatie.

De werkgroep komt driemaal per schooljaar samen.

Ouders kunnen op verschillende manieren op school hun betrokkenheid en engagement laten blijken. Niet iedereen zal het even intensief willen of kunnen doen, maar er zijn verschillende mogelijkheden: deelnemen aan schoolactiviteiten, actief helpen bij de organisatie, op pedagogisch vlak participeren, werkgroepen organiseren rond bepaalde thema’s, …. .

Alle geïnteresseerde ouders worden op dinsdag 6 oktober 2015 om 18.00 uur vriendelijk uitgenodigd op de eerste vergadering van de werkgroep. Deze vergadering vindt plaats in de leraarskamer op de campus Menen, Vander Merschplein 54.

Agenda:

  1. Terugblik/bevindingen opstart schooljaar
  2. Vooruitblik komende activiteiten/projecten
  3. Aanbod schooljaar 2015-2016
  4. Varia en voorstellen vanwege de ouders

Ambacht in de kijker

Op dinsdag 6 oktober wordt voor de leerlingen 4 ASO van 13.30 tot 15.00 uur een bedrijfsbezoek aan de firma Stoffering Sioen in Menen voorzien.

Stoffering Sioen is één van de laureaten van de wedstrijd ‘Ambacht in de Kijker’ en op 6 oktober wordt een bedrijfsfilm opgenomen in het stofferingsatelier.

De ambachtsman geeft een rondleiding aan de klasgroep en in aanwezigheid van enkele prominenten.

WTV zal aanwezig zijn om de opnames te verzorgen.

Meer info op http://www.lavitrinedelartisan.com/ambacht-in-de-kijker.asp

Eetfestijn campus Menen op vrijdag 30 oktober

Op vrijdag 30 oktober 2015 wordt u vanaf 19.00 uur vriendelijk uitgenodigd op het jaarlijks eetfestijn op de Grenslandscholen campus Menen, Vander Merschplein 54.

U kan er genieten van een lekkere maaltijd: een halve kip of een vegetarische schotel met sla en frietjes. Voor de kinderen jonger dan 12 jaar kunnen er ook kipnuggets besteld worden.

De prijs per volwassene bedraagt € 12. Kinderen tot 12 jaar betalen slechts € 8.

Inschrijven kan tot en met maandag 26 oktober 2015 via:

De opbrengst van deze activiteit zal gebruikt worden om initiatieven/uitstappen voor onze leerlingen financieel te ondersteunen.

Eetfestijn Menen

Constant professionaliseren …

Kwaliteitsvol onderwijs, dat betekent ook leerkrachten die zich blijven professionaliseren.

Maandag ging het ganse team na de schooluren nog enkele uurtjes door onder begeleiding van mevr. Anja De Rouck van de pedagogische begeleidingsdienst, over het M-decreet, het zorgcontinuüm en het handelingsgericht werken.

Navorming M-decreet

Inzamelactie voor opvangcentra voor asielzoekers

De situatie waar vluchtelingen en asielzoekers die hun weg naar Europa zoeken mee te maken hebben is schrijnend, om nog maar te zwijgen van de risico’s die men moet nemen om tot in het hart van Europa te geraken. Beelden van tentenkampen, bootjes volgepropt met gezinnen, lange wachtrijen, aangespoelde kinderlijkjes, overvolle opvangcentra… bereiken ons dagelijks via de media.

Aan de dieperliggende oorzaken en de aanpak van de Europese regeringen kunnen we niet zoveel doen, behalve onze verontwaardiging uitschreeuwen en hopen dat er snel aan oplossingen gewerkt wordt.

Aan vele andere zaken kunnen we wél iets doen. Er zijn medemensen in nood: in Hongarije, in Griekenland, in Calais en Duinkerken en zelfs nog veel dichter bij huis.

De Grenslandscholen Menen-Wervik nemen samen met Leefschool Kameleon (Menen), Basisschool De Duizendpoot (Menen), Basisschool De Horizon (Wervik) en de Vriendenkring van het GO! Wervik het initiatief om een gerichte inzamelactie te houden om tegemoet te komen aan een aantal specifieke materiële noden van het opvangcentrum van het Rode Kruis in Menen en het Fedasil-opvangcentrum in Poelkapelle.

Er zijn twee inzamelpunten waar men spullen kan binnenbrengen:
- Vander Merschplein 54, 8930 Menen (Grenslandscholen campus Menen)
- Hellestraat 15, 8940 Wervik (Grenslandscholen campus Wervik)

Het binnenbrengen kan iedere voormiddag (8.00-12.00 uur) tijdens de werkweek.

Volgende spullen worden ingezameld:
• Boekentassen/rugzakken
• Sportschoenen
• Schoenen, voornamelijk mannenschoenen
• Kledij, voornamelijk mannenkledij
• Winterjassen
• Zwembroeken en zwempakken
• Elektrische kookvuurtjes

Met vriendelijke groeten

De directies van de Grenslandscholen Menen-Wervik, BS De Horizon, BS De Duizendpoot, Leefschool Kameleon en de Vriendenkring van het GO! Wervik

Belangrijke info i.v.m. opstart schooljaar

Beste ouders

 

Wij danken jullie van harte voor het vertrouwen dat jullie in de Grenslandscholen stellen.

Via onderstaande info brengen wij jullie graag op de hoogte over de organisatie van de eerste schooldag en de afspraken voor de betaling van de schoolkosten.

1. Schoolkosten

Onze VZW Juventa (= het boekenfonds) levert grote inspanningen om de studiekosten voor onze leerlingen zo laag mogelijk te houden en het onderwijs voor iedereen betaalbaar te maken.

Voor het gebruik van handboeken en werkboeken geldt volgende regeling:

- Handboeken worden gehuurd en zijn ter beschikking van de leerlingen gedurende heel het schooljaar. Ze blijven eigendom van het boekenfonds; bij verlies of abnormale schade zal de kostprijs aangerekend worden.

- Werkboeken worden gekocht en blijven eigendom van de leerlingen. Bij verlies of schade moet de leerling zelf zorgen voor vervanging om in orde te zijn voor het vak.
Handboeken moeten steeds gekaft worden.

Op bijgevoegd overzicht kan je alle voorziene kosten op jaarbasis en per studierichting aantreffen: Overzicht schoolkosten Grenslandscholen 2015-2016


Voor de leerlingen uit het eerste jaar
moet het boekenpakket afgehaald worden (tegen betaling van de studiekosten 1ste schijf) op donderdag 27 augustus tussen 14.00 en 16.30 uur.

- campus Vander Merschplein 54 Menen: in de mediatheek (lokaal recht tegenover de voordeur Vander Merschplein 54 Menen)
- campus Hellestraat 15 Wervik: leerlingensecretariaat

Je kan er eveneens een T-shirt LO aankopen voor de prijs van € 10.

Tijdens het afhalen van de schoolboeken bezorgen we tevens een overzicht van de andere benodigdheden voor ieder vak in het 1ste jaar.


Voor de leerlingen
van het tweede t.e.m. het zevende jaar worden de boeken systematisch bezorgd door de vakleerkrachten bij de start van het nieuwe schooljaar.

De regeling i.v.m. de betalingswijze verneem je eveneens via Overzicht schoolkosten Grenslandscholen 2015-2016

Tijdens het schooljaar wordt dan enkel nog geld gevraagd voor eventuele didactische uitstappen, nagenoeg alle andere kosten zijn in het totale bedrag inbegrepen.


2. De eerste schooldag

Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 1 september 2015 om 8.15 uur en eindigt om 16.20 uur (campus Wervik om 16.15 uur).

Elke schooldag begint om 8.15 uur en eindigt om 16.20 uur (op woensdag om 11.50 uur). Enkel op vrijdagnamiddag kan de school voor sommige klassen eindigen om 15.30 uur (zie lessenrooster).

Voor de leerlingen uit het 1ste jaar wordt een onthaaldag georganiseerd, voor de andere klasgroepen starten de lessen na de onthaalvoormiddag.

Volgende zaken moeten meegebracht worden de eerste schooldag:

- schrijfgerief en papier
- nieuwe leerlingen eerste jaar: identiteitskaart of SIS-kaart + attest of getuigschrift basisonderwijs
- nieuwe leerlingen vanaf  het tweede jaar: identiteitskaart


3. En verder …

De leerlingen kunnen genieten van een volledige warme maaltijd, een belegd broodje bestellen of een eigen lunchpakket meebrengen.

De eerste schooldag zullen de leerlingen een aantal documenten mee naar huis hebben om in te vullen.

We verzoeken de ouders om dagelijks de schoolagenda te willen nakijken en deze wekelijks te ondertekenen. Vanaf dit schooljaar gaat het om een planningsagenda. Voor de lesonderwerpen verwijzen we naar de digitale agenda via smartschool (meer info volgt tijdens de eerste lesweek van september).

Het schoolreglement kan je online doornemen: Schoolreglement Grenslandscholen 2015-2016

 

Wij wensen jouw dochter/zoon een goede start.

Björn Leleu en Kevin Dekyen
Directieteam Grenslandscholen

Laatste nieuwsbrief schooljaar 2014-2015

In onze laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015 zwaaien we onze laatstejaars uit en blikken we al even vooruit op het nieuwe schooljaar: Nieuwsbrief Grenslandscholen juni 2015

Proclamatie (72)

Inschrijven tijdens zomervakantie

Tijdens de zomervakantie zijn wij gesloten van 6 juli tot en met 16 augustus.

Openingsuren tijdens de zomervakantie:

- woensdag 1 juli van 8.00 tot 12.00 uur

- donderdag 2 juli 8.00 tot12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur

- vrijdag 3 juli van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur

- Vanaf maandag 17 augustus: elke dag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (op woensdag van 8.00-12.00 uur)

Je kunt altijd ook een afspraak maken. Wij komen graag persoonlijk bij je langs om alle documenten in orde te brengen.

Campus Menen (directie: Kevin Dekyen)
Vander Merschplein 54, 8930 Menen
menen@grenslandscholen.be

Campus Wervik
(directie: Bjorn Leleu)
Hellestraat 15, 8940 Wervik
wervik@grenslandscholen.be

aanbod2014aangepast.indd

 

Nieuwsbrief mei online

Verneem de laatste weetjes over onze werking via onze recente nieuwsbrief: Nieuwsbrief mei 2015