Winterhappening 2014

2014-winterhappening

Regeling examenperiode 1

We brengen onze leerlingen en ouders graag op de hoogte over de regeling naar aanleiding van de eerste examenperiode.

Meer info via: Brief aan ouders ivm examenregeling december 2014

Voor de leerlingen uit de 1ste graad B-stroom en de 2de en 3de graad BSO worden geen examens meer georganiseerd en zijn we sinds dit schooljaar overgestapt naar een systeem van permanente evaluatie.

Didactische uitstappen op vrijdag 28 november

Op vrijdag 28 november worden verschillende didactische uitstappen georganiseerd. Verneem meer door te klikken op onderstaande links.

- 1ste jaars: Brief uitstap Hidrodoe 1ste jaars
- 2de jaars: Brief uitstap Magritte en Breendonk 2de jaars
- 3de + 4de jaars ASO, TSO en BSO: Brief uitstap Parijs 2de graad ASO-TSO-BSO
- 5de + 6de jaars ASO en TSO: Brief uitstap Keulen 3de graad ASO en TSO

Finding Nemo … Grenslandscholen on the road …

Grenslandscholen on the road

4 TSO op bezoek bij de Sinjoren …

In het kader van de lessen Nederlands trokken de leerlingen van 4stw op dinsdag 4 november naar Antwerpen. Ze brachten er een bezoek aan de Boekenbeurs en het museum Plantin-Moretus, interviewden enkele Sinjoren over taalvariatie en woonden – na een welverdiende pizza – een opname van het praatprogramma Café Corsari bij.

foto 5

Examens zullen dag vroeger starten

Naar aanleiding van de aangekondigde nationale staking op maandag 15 december hebben we beslist de examens bij de Grenslandscholen een dagje vroeger te starten.

Concreet houdt dit in dat de examens voor de leerlingen uit de 1ste graad A-stroom, tweede en derde graad ASO+TSO zullen starten op woensdag 3 december (i.p.v. donderdag 4 december). De examens eindigen zoals voorzien op dinsdag 16 december.

Op 15 december worden geen examens georganiseerd, maar worden wel opvang en vervangactiviteiten voorzien.

Via deze regeling zal de staking geen invloed hebben op de organisatie van de examenperiode en examenzorgen van onze leerlingen.

Nieuwsbrief oktober online

In onze recente nieuwsbrief komen onderstaande items aan bod:

- Eetfestijn campus Menen
- Grenslandscholen sportiefste school van Menen
- Zuiddag
- Schrijf-ze-vrijdag
- Dag van de levensbeschouwing
- Dag Roger
- Eigenwijze deelname aan de week van de smaak

Meer info: Nieuwsbrief oktober 2014

My body my freedom

Op vrijdag 17 oktober 2014 is het Schrijf-ze-VRIJdag. Deze staat dit jaar in het teken van ‘My Body My Rights: jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam’.

Tijdens de middagpauze wordt tussen 12u15-12u45 zowel op de campus Menen als Wervik terug een schrijfactie georganiseerd.

Voorafgaand werd er in alle klasgroepen via gezamenlijke lessen levensbeschouwing de nodige aandacht besteed aan de schrijfactie.

Vrijdag mogen alle leerlingen uitzonderlijk fout gekleed naar school komen.

Amnesty International wil mensen bewust maken van de eigen seksuele en reproductieve rechten en schendingen ervan stoppen.
Jouw lichaam, jouw rechten

Zelf kunnen beslissen op wie je verliefd wordt, of je trouwt of niet, of en wanneer je aan kinderen begint, het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend. Het lijken vrije keuzes. Ze gaan over jouw lichaam, over jouw leven en dus is het ook aan jou om erover te beslissen. Althans, zo zou het moeten zijn. In heel wat landen liggen de zaken anders. Overheden, ouders of religieuze leiders beslissen er wat voor jou het beste is.

Met de wereldwijde campagne My Body My Rights voeren we actie opdat iedereen wiens seksuele en reproductieve rechten geschonden worden een stem krijgt. Opdat iedereen weet wat deze rechten juist inhouden zodat je ze ook kan opeisen. Opdat overheden wereldwijd eindelijk in actie komen om deze rechten te beschermen. Want seksuele en reproductieve rechten zijn mensenrechten, ze komen ons allen toe.

WAT ZIJN SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE RECHTEN?

Je hebt het recht om:
- Te beslissen over je eigen gezondheid,
- Informatie te vragen en te krijgen over gezondheidsdiensten,
- Te beslissen of en wanneer je kinderen wil,
- Te beslissen of je wil trouwen of niet,
- Toegang te hebben tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg,
- Vrij van seksueel geweld te leven.

My body

Interactieve pedagogische studiedag

Op woensdag 15 oktober organiseerden de Grenslandscholen een pedagogische studiedag. Na een korte toelichting over de opstart van de nieuwe cyclus gelijke onderwijskansen (GOK) vonden enkele interactieve workshops over taalgericht vakonderwijs plaats.

Taalgericht vakonderwijs is contextrijk onderwijs vol interactie en taalsteun. Alle leerkrachten werken met contexten en samenwerkend leren levert zinvolle interactie. Maar taal speelt een belangrijke rol bij het leren. Taal en denken zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Door de leerlingen tijdens de les op diverse manieren taalsteun te geven, kan de leerkracht het leerproces van de leerling optimaliseren.

Dag van de levensbeschouwing

Op dinsdag 14 oktober 2014 organiseert de vakgroep levensbeschouwing van de Grenslandscholen en De Startbaan XL ‘De dag van de levensbeschouwing’.

Deze projectdag is bestemd voor alle eerstejaars van de Grenslandscholen en De Startbaan XL en voor de leerlingen L6 van de basisscholen Kameleon, De Taalkoffer, De Duizendpoot, Ter Molen, De Startbaan, De Horizon en De Vlier

De leerlingen brengen een bezoek aan de moskee van Halluin, het vrijzinnig centrum De Bezatse, de Sint-Franciscuskerk in Menen en de Evangelische Gemeente in de Stationsstraat Menen.

Het doel van deze kennismaking is elkaars levensovertuiging beter leren kennen en respecteren.

Deze dag van de levensbeschouwing kadert in een reeks van integratieactiviteiten tussen de Grenslandscholen en De Startbaan XL en de GO! basisscholen in de regio.

We wensen de leerlingen een boeiende interlevensbeschouwelijke projectdag toe!